ZPĚT

 1. ČESKÁ GRAFICKÁ SPOLEČNOST, tiskárna cenných papírů JOSEF HERČÍK
   
.
Název :  Rytina Mostecká věž (Praha)
Datum vydání :  ---
Rozměr :  A5
Tisk/papír :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  Rytec: Josef Herčík. Rytina použita na akcii společnosti ŠKODA - ÚJP, Praha, a.s.
.
.
Avers :

.
.
Revers :

---

.
.
Rytina použita :

.
.
.
.
.
.
.
.
.