ZPĚT

 1. ČESKÁ GRAFICKÁ SPOLEČNOST, tiskárna cenných papírů JOSEF HERČÍK
   
.
Název :  Reklamní tisk
Datum vydání :  ---
Rozměr :  A5 - dvojlist
Tisk/papír :  Kartónový papír, Praha - Mostecká věž - hlubotisk (rytina).
.
.
Avers :

.
.
Revers :

---

.
.
.
Detail :

.
.

.
.
.
.