ZPĚT

Ostatní, nezařazeno
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - ARTĚL, umělecko-průmyslové podniky, akciová společnost v Praze (ARTEL, Kunst- und Industrieunternehmungen Aktiengesellschaft in Prag), akcie
- Comité der Gerätheausstellung - K. k. patr. ökon. Gesellschaft, akcie
   
 Podílové listy:
  - Družstvo českého národního domu v Trutnově, zapsané společenstvo obmezeného ručení, podílový list
- Družstvo rozhledny na Petříně zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- Hospodářské nákupní a stavební družstvo „Zoologická zahrada“ zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze, podílový list
- ÚSPORA, družstvo pro pořádání výstav a prodej výrobků svých členů zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
   
   
.
Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- LIPA ľudový priemysel úč. spol. v Turčianskom Sv. Martine (LIPA Volksindustrie Aktiengesellschaft in Turz-Sankt Martin), akcie
.
.
.
  Podkarpatská Rus
 Podílové listy:
  - SLOVANSKÝ DŮM obecně prospěšné družstvo pro postavení Slovanského domu v Hustu společnost s ručením obmezeným v Hustu, podílový list
   
   
.
  Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - Königswart, Limited, přednostní akcie
   
 Podílové listy:
- Český dům ve Vídni, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Böhmisches Haus in Wien, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
  - Družstvo Československý dům Vídeň XXI, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list