ZPĚT

Ostatní, nezařazeno
   
  Čechy a Morava
  - ARTĚL, uměleckoprůmyslové podniky akc. spol. v Praze (Artel, Kunst- und Industrieunternehmungen AG), akcie
- Das Comité der Gerätheausstellung - K. k. patr. ökon. Gesellschaft, akcie
- Spolek střelecký ve Frenštátě (Schützen-Gesellschaft in Frankstadt), akcie
   
  - Družstvo českého národního domu v Trutnově z.s.o.r., podílový list
- Družstvo rozhledny na Petříně z.s. s r.o., podílový list
- Hospodářské nákupní a stavební družstvo „Zoologická zahrada“ zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze, podílový list
- ÚSPORA, družstvo pro pořádání výstav a prodej výrobků svých členů s.r.o., podílový list
   
   
Slovensko
- LIPA, ľudový priemysel úč. spol. v Turčianskom Sv. Martine (LIPA, Volksindustrie AG. in Turz-Sankt Martin), akcie
.
.
  Podkarpatská Rus
  - Obecně prospěšné družstvo pro postavení Slovanského domu v Hustu spol. s r.o., podílový list
   
   
  Ostatní státy
  - Königswart, Limited, akcie
   
- Český dům ve Vídni, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Böhmisches Haus in Wien G.m.b.H.), podílový list
  - Družstvo Československý dům Vídeň XXI, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list