ZPĚT

Sportovní spolky (tělocvičné jednoty, hasiči, rybářské spolky, střelecké spolky, turistické spolky, atd.)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Spolek střelecký ve Frenštátě (Schützen-Gesellschaft in Frankstadt, někdy uváděno Frankstädter Schützengesellschaft), slosovatelná akcie
.
 Podílové listy:
- Družstvo ku zřízení sokolského domu pro tělocv. jednotu SOKOL v Přibyslavi, členský diplom
- Fremdenverkehrsverein St. Georgenthal, Niedergrund, Obergrund und Tollenstein (Spolek cizineckého ruchu pro Jiřetín, Dolní Podluží, Horní Podluží a Tolštejn), podílový list
- Rybářský spolek v Rychmburku (Fischereiverein in Reichenburg), podílový list
  - Tělocvičná jednota SOKOL v Opočně, podílový list
- Tělocvičná jednota SOKOL v Týnci nad Labem, podílový list