ZPĚT

Filmové studia a ateliéry, rádio, foto
   
  Čechy a Morava
  - HOST, akc. spol. pro filmový průmysl, Praha (Host AG für Film-Industrie, Prag), akcie, 1x 500 Kč
  - HOST, akc. spol. pro filmový průmysl, Praha (Host AG für Film-Industrie, Prag), akcie, 25x 500 Kč
- PRAG-Film AG. in Prag (PRAHA filmová akc. spol.), akcie, nerealizovaný tiskový návrh
- PRAG-Film AG. in Prag (PRAHA filmová akc. spol.), akcie
  - Sdružení kinomajitelů BIOGRAFIA akc. spol. v Praze (Verenigung der Kinobesitzer Biografia AG), akcie