ZPĚT

 
   
Název :  Sdružení kinomajitelů BIOGRAFIA akciová společnost v Praze (Verenigung der Kinobesitzer Biografia AG in Prag)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

250

250

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  23.4.1920
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  411 x 236 mm - dvojlist
Poznámky :  Dne 28. května 1929 se valná hromada usnesla na likvidaci společnosti.
   
   
Avers :

   
Revers :

---