ZPĚT

 
   
Název :  Deutscher Theater-Verein in Pilsen (Německý divadelní spolek v Plzni)
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1 x

200

200

 K  
Město :  Pilsen (Plzeň)
Datum :  1.12.1919
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  290 x 224 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---