ZPĚT

Divadlo, kino, umění
   
  Čechy a Morava
  - Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gegründeten Kunstverein für Böhmen (Společnost vlasteneckých přátel umění založený uměleckým spolkem pro Čechy), akcie, 1856
  - Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gegründeten Kunstverein für Böhmen (Společnost vlasteneckých přátel umění založený uměleckým spolkem pro Čechy), akcie, 1861
  - Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gegründeten Kunstverein für Böhmen (Společnost vlasteneckých přátel umění založený uměleckým spolkem pro Čechy), akcie, 1863
- Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gegründeten Kunstverein für Böhmen (Společnost vlasteneckých přátel umění založený uměleckým spolkem pro Čechy), akcie, 1865
- Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gegründeten Kunstverein für Böhmen (Společnost vlasteneckých přátel umění založený uměleckým spolkem pro Čechy), akcie, 1878
   
- Deutscher Theater-Verein in Pilsen (Německý divadelní spolek v Plzni), podílový list, 1919
  - Krasoumná jednota pro Čechy v Praze (Kunstverein für Böhmen in Prag), členský list, 1891
  - Krasoumná jednota pro Čechy v Praze (Kunstverein für Böhmen in Prag), členský list, 1906
  - Krasoumná jednota pro Čechy v Praze (Kunstverein für Böhmen in Prag), členský list, 1916