ZPĚT

 
   
Název :  Krasoumná jednota pro Čechy v Praze (Kunstverein für Böhmen in Prag)
Typ CP :  Členský list
Hodnota :

1 x

10,50

10,50

 K  
Město :  ---
Datum :  1906
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  309 x 139 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---