ZPĚT

 
   
Název :  ČESKÁ ZBROJOVKA akc. společnost v Praze
 Böhmische Waffenfabrik Aktiengesellschaft in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč - Dne 14.12.1940 zvýšena nominální hodnota akcie na 400 Korun.
- Dne 9.2.1942 zvýšena nominální hodnota akcie na 700 Korun.
Město :  Praha
Datum :  23.5.1925
Emise :  IV.
Série :  ---
Náklad :  10 000 ks
Rozměr :  cca 298 x 234 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena 12.8.1920 pod názvem Hubertus, továrna na výrobu zbraní a obchodní závody akc. spol. dříve Josef Wenisch a spol. (Hubertus, Waffenfabrik und Handelsgeschäfte A.-G., wormals Josef Wenisch & Co.) a převzala k dalšímu provozování továrny původní firmy Josef Wenisch a spol. v Praze (některé finanční ročenky Compass uvádějí jméno Josef Weinisch).
 Akciový kapitál ustanoven ve výši 1 500 000 Kč, rozdělený na 7 500 ks akcií v nominální hodnotě 200 Kč.
 Na valné hromadě z 9.4.1921 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 5 000 000 Kč, vydáním 17 500 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 Kč, které nabídnuty akcionářům k odběru v kurzu po 225 Kč a neakcionářům po 240 Kč.
 Na mimořádné valné hromadě z 30.12.1921 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 8 000 000 Kč, emisí 15 000 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 Kč, z nichž 4 000 ks použito k převzetí firmy Jihočeská továrna na zbraně spol. s r. o. ve Strakonicích (do dubna 1920 pod názvem K. Bubla, akc. spol. na výrobu zbraní) a zbytek akcií nabídnut akcionářům k odběru.
 Na téže valné hromadě schválena změna názvu společnosti na ČESKÁ ZBROJOVKA akciová společnost v Praze (Böhmische Waffenfabrik A.-G. in Prag) a správní rada pověřena dalším zvýšením akciového kapitálu až na 20 000 000 Kč (nebylo provedeno).
 V letech 1922 a 1923 utrpěla společnost značné ztráty a musela být sanována (za rok 1923 dosáhla ztráta výše 6 028 000 Kč). Z tohoto důvodu na valné hromadě z 12.6.1924 usneseno a počátkem roku 1925 provedeno snížení akciového kapitálu z 8 000 000 Kč na 2 000 000 Kč sloučením akcií v poměru 4:1 a současně provedeno, za účelem získání nových prostředků, zvýšení akciového kapitálu na 4 000 000 Kč (původně plánováno na 8 000 000 Kč), emisí 10 000 nových akcií v nominální hodnotě 200 Kč, které nabídnuty akcionářům k odběru v kurzu po 210 Kč.
 V roce 1924 zavedena výroba baterií k radiovým a osvětlovacím účelům.
 Na valné hromadě ze 7.5.1929 schválena fúze s firmou Továrna na součástky kol akc. spol. v Kralupech (Fabrik für Fahrradbestandteile A.-G.) s akc. kap. 1 250 000 Kč rozděleným na 6 250 ks akcií v nom. hod. 200 Kč, která provedena výměnou akcií v poměru 5:4 (5 akcií Továrny na součástky kol vyměněno za 4 akcie České zbrojovky). K tomuto účelu zvýšen akciový kapitál České zbrojovky na 5 000 000 Kč, vydáním 5 000 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 Kč. Zároveň pověřena správní rada ke zvýšení akciového kapitálu až na 8 000 000 Kč a výtěžku emise použít k investičním účelům (nebylo provedeno).
 Výroba kol a jejich součástek přenesena do nově vybudované továrny ve Strakonicích a továrna v Kralupech odprodána.
 Společnost se v té době soustředila na vývoj a výrobu civilních a vojenských střelných zbraní, motocyklů, jízdních kol a jejich součástek, výrobků jemné mechaniky a pod.
 V roce 1930 zaregistrována ochranná známka „ČZ“.
 V roce 1937 rozšířena výroba ve Strakonicích a v rámci přesunu důležitých výrobních kapacit v ČSR co nejdále od německých hranic, vybudován pobočný závod v Uherském Brodě.
 Na valné hromadě z 23.6.1939 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 10 000 000 K, vydáním 25 000 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 K. Z toho 10 000 ks nabídnuto akcionářům k odběru za kurz po 400 K a zbývajících 15 000 ks volně prodán za kurz cca 450 K.
 Po roce 1939 přešla společnost na válečnou výrobu zbraní.
 Na mimořádné valné hromadě ze 14.12.1940 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 20 000 000 K nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií z 200 K na 400 K. Zvýšení provedeno k tíži rezervních fondů.
 Na mimořádné valné hromadě ze 9.2.1942 rozhodnuto o dalším zvýšení akciového kapitálu na 35 000 000 K nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií ze 400 K na 700 K. Zvýšení provedeno opět k tíži rezervních fondů.
 Začátkem května 1945 továrna ve Strakonicích bombardována.
 Po osvobození v roce 1945 dosazena národní správa a majetková podstata s účinností od 1.1.1946 znárodněna, začleněna do národního podniku Česká zbrojovka a původní akciová společnost postupně zanikla.
   Zdroj informací:
     J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927 a 1940-1941.
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry 1927-1928, 1928-1929, 1931-1932, 1935-1936, 1937-1938.
     Finanční ročenka Compass 1944.
     Ing. Václav Obdržálek: Znárodněný průmysl v Československu, roč. I. 1947.
     Web: (de.wikipedia.org, cs.wikipedia.org)
.
.
 Výpis emisí akcií:
   Hubertus, továrna na výrobu zbraní a obchodní závody akc. spol. dříve Josef Wenisch a spol.
 I. emise 1920; 1 500 000 Kč, 7 500 ks po 200 Kč
 II. emise duben 1921; 3 500 000 Kč (5 000 000 Kč), 17 500 ks (25 000 ks) po 200 Kč
   Česká zbrojovka akciová společnost v Praze
 III. emise prosinec 1921; 3 000 000 Kč (8 000 000 Kč), 15 000 ks (40 000 ks) po 200 Kč
 Schváleno sloučení akcií v poměru 4:1, akc. kap. 2 000 000 Kč, rozdělený na 10 000 ks akcií po 200 Kč
 IV. emise 1924 (1925); 2 000 000 Kč (4 000 000 Kč), 10 000 ks (20 000 ks) po 200 Kč [1]
 V. emise 1929; 1 000 000 Kč (5 000 000 Kč), 5 000 ks (25 000 ks) po 200 Kč (akcie fyzicky vydány s datem 31.10.1932)
 VI. emise 1939; 5 000 000 Korun (10 000 000 Korun), 25 000 ks (50 000 ks) po 200 Korunách
 VII. emise 1940; 10 000 000 Korun (20 000 000 Korun), 0 ks (50 000 ks), navýšení nom. hod. akcií z 200 Korun na 400 Korun (viz razítko o navýšení na akcii)
 VIII. emise 1942; 15 000 000 Korun (35 000 000 Korun), 0 ks (50 000 ks), navýšení nom. hod. akcií ze 400 Korun na 700 Korun (viz razítko o navýšení na akcii)
   
   
Avers :

Akcie České zbrojovky akciové společnosti v Praze 1925, IV. emise, 200 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.