ZPĚT

 
   
Název :  Továrna na žíněné látky, vatu, vatelín a pokrývky J. J. Bruml & Spol., akciová společnost v Klatovech
 Rosshaarstoff-, Watte-, Wattelin und Deckenfabrik J. J. Bruml & Comp., A.-G. in Klattau
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  - Dne 30.11.1935 zvýšena nominální hodnota akcie na 500 Kč.
Město :  Klatovy
Datum :  18.7.1922
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  12 500 ks
Rozměr :  cca 351 x 245 mm
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 16.9.1922, za součinnosti České průmyslové a hospodářské banky a převzala k dalšímu provozování továrnu od roku 1899 stávající firmy První továrna na pokrývky a vatu v Klatovech J. J. Bruml a spol. (J. J. Bruml & Co., Erste mechanische Steppdecken-, Watte- und Wattelinfabrik).
 Akciový kapitál ustanoven ve výši 5 000 000 Kč, rozdělený na 12 500 ks akcií po 400 Kč.
 Provozovala továrnu v Klatovech a sklady a prodejny v Praze, Brně, Prostějově a ve Vídni.
 Na mimořádné valné hromadě z 16.6.1931 usneseno snížení akciového kapitálu na 4 000 000 Kč, odkupem 2 500 ks akcií za nominální hodnotu po 400 Kč a následným zničením stažených akcií.
 Na mimořádné valné hromadě z 30.11.1935 schváleno zvýšení akciového kapitálu na 5 000 000 Kč, nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií ze 400 Kč na 500 Kč (viz. černé razítko na akcii), které provedeno na vrub přebytkového stabilizačního fondu.
 Dne 18.4.1940 dosazen do vedení společnosti německý správce Dr. Oskar Schwinger, který dne 11.4.1942 prodal společnost novému majiteli Ing. Wilhelmu Johnsonovi. Následná valná hromada schválila změnu názvu společnosti na Klatovský textilní průmysl, akciová společnost v Klatovech (Klattauer Textilindustrie Aktiengesellschaft in Klattau).
 Dne 1.1.1948 továrny znárodněny a původní akciová společnost později zanikla.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1927, 1934, 1937 a 1944.
     Vyhláška ministra průmyslu č. 1254/1948 Ú.l.I ze dne 27. června 1948 o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb.
     Web: http://www.klatex.cz
.
.
 Výpis emisí akcií:
 I. emise 1922; 5 000 000 Kč, 12 500 ks po 400 Kč
 V roce 1931 snížen akciový kapitál na 4 000 000 Kč, odkupem 2 500 ks akcií (10 000 ks).
 II. emise 1935; 1 000 000 Kč (5 000 000 Kč), 0 ks (10 000 ks), navýšení nominální hodnoty akcií ze 400 Kč na 500 Kč
 
 
Avers :

Akcie Továrny na žíněné látky vatu vatelín a pokrývky J. J. Bruml & Spol. v Klatovech 1922, 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.