ZPĚT

 
   
Název :  "MORAVIA" oděvní průmysl, akciová společnost v Prostějově
 "MORAVIA" Kleiderindustrie Aktien-Gesellschaft in Prostějov
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Prostějov
Datum :  2.6.1923
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  7 500 ks
Rozměr :  cca 378 x 255 mm
Poznámky :  Společnost byla založena v polovině roku 1923 za součinnosti Anglo-Československé banky a s kapitálem 3 000 000 Kč, rozděleným na 7 500 kusů akcií po 400 Kč.
 Valná hromada ze dne 31.5.1924 rozhodla o navýšení akciového kapitálu na 4 000 000 Kč vydáním 2 500 kusů akcií.
 Společnost provozovala filiálky: Praha, Karlovy Vary, Bratislava, Košice a Michalovce (stav k roku 1927).
 Po roce 1945 byla společnost znárodněna a v roce 1948 továrna začleněna pod národní podnik OP Prostějov.
 Zdroj: Compass - finanční ročenka, 1927.
   
   
Avers :

Akcie MORAVIA oděvní průmysl akciová společnost Prostějov 1923, 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.