ZPĚT

 
   
Název :  Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft
 Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost
Typ CP :  Hromadná akcie na jméno
Hodnota :

5x

 200

1 000

 RM
Město :  Mildenau (Mildenava, od roku 1946 Luh, Raspenava)
Datum :  Září 1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  Akciová společnost byla ustanovena v roce 1923 s akciovým kapitálem 12 000 000 Kč, rozděleným na 30 000 kusů akcií po 400 Kč a převzala za 8 000 000 Kč v akciích od roku 1852 stávající přádelnu na česanou přízi v Mildenavě (od roku 1946 Luh u Raspenavy), původně registrovanou jako komanditní společnost.
 Na valné hromadě z 15.6.1929 schválena stabilizační bilance, vykazující přebytek 12 000 000 Kč. Rozhodnuto použít z přebytku 6 000 000 Kč na navýšení akciového kapitálu na 18 000 000 Kč nakolkováním (zvýšením nominální hodnoty) akcií ze 400 Kč na 600 Kč. Druhá část přebytku uložena do stabilizačního fondu.
 Továrna zaměstnávala cca 300 pracovníků.
 Po zabrání Sudet byly původní akcie společnosti vyměněny za nové, znějící na říšské marky. Doposud jsou známy pouze hromadné akcie v nominálních hodnotách 1 000, 4 000 a 10 000 RM.
 Po roce 1945 továrna znárodněna.
   Zdroj informací:
 
    Compass - finanční ročenka, 1927 a 1937.
   
   
Avers :

Aktie Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richters Söhne Mildenau 1941, 1000 RM

   .
.
Vnitřní strana :

.
.

.
.
Revers :

---

   
.
.
.
Další obrázky:

Pohlednice Mildenauer Kammgarnspinnerei Textilní továrna v Mildenavě, Luh u Raspenavy, cca 1900.

Textilní továrna v Mildenavě (Luh u Raspenavy), cca 1900.

.
.
.
.