ZPĚT

 
   
Název :  Brünner Kammgarn-Spinnerei
 Brněnská přádelna česané příze
Typ CP :  Kmenová akcie
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Zlatých - Dne 14.11.1901 snížena nominální hodnota akcie na 700 Zlatých nebo 1 400 Korun.
- V roce 1926 (datum nečitelný) zvýšena nominální hodnota akcie na 8400 Kč.
- Dne 3.7.1936 snížena nominální hodnota akcie na 7000 Kč.
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  1.1.1883
Emise :  ---
Série :  Lit. A (kmenová akcie)
Náklad :  1 250 ks
Rozměr :  cca 385 x 250 mm
Poznámky :  Akciovou společnost založil úzký kruh brněnských průmyslníků (Gustav Schoeller, Moriz Teuber, Karl Loew atd.) ve spojení s vídeňskými firmami a francouzským kapitálem v roce 1880. 
 Rozsáhlý tovární areál byl situován jižně od Cejlu na Svitavském náhonu mezi ulicemi Radlas, Plynárenská a Tkalcovská. Do dnešních dnů se zachovala pouze správní budova a sklad vlny.
 Lidově se továrně říkalo "Kemka".
 Zdroj informací:
 pamatkovykatalog.cz
 Technické muzeum v Brně
   
   
Avers :

Kmenová aktie Brněnská přádelna česané příze - Kemka Brno 1883, 1000 Zlatých

   .
.
Revers :

---

   
.
.
.