ZPĚT

 
   
Název :  První česká továrna na umělé hedvábí, akciová společnost v Praze
 Erste böhmische Kunstseidenfabrik, Aktiengesellschaft in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  1.4.1926
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  12 500 ks
Rozměr :  cca 400 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena v červnu 1922 za součinnosti České banky Union a Pražské úvěrní banky s kapitálem 20 000 000 Kč, rozděleným na 50 000 kusů akcií po 400 Kč a se sídlem v Praze, provozovala továrnu na umělé hedvábí v Terezíně u Hostinného v Podkrkonoší.
 Valná hromada ze dne 9.6.1925 rozhodla o snížení akciového kapitálu na 8 000 000 Kč složením akcií a zároveň zvýšením kapitálu na 13 000 000 Kč.
 Společnost provozovala vlastní elektrárnu.
   
   
Avers :

Akcie První česká továrna na umělé hedvábí v Praze 1926, 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.