ZPĚT

Elektrotechnický průmysl, přístroje, kabelovny
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- ASTA akciová společnost továrny akkumulátorů (ASTA Akkumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft), akcie
- Elektrotechnické závody akciová společnost dříve Wagner a spol. v Olomouci se sídlem v Postřelmově (Elektrotechnische Werke Aktiengesellschaft vorm. Wagner & Comp. in Olmütz), akcie
- KABLO, akciová továrna na káble a drátěná lana (KABLO, Aktien-Kabel- und Drahtseilfabrik), akcie
  - LUX továrny elektrických žárovek, akc. spol. v Praze (LUX Fabrik elektrischer Glühlampen Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 1 000 Kč, 1920
- LUX továrny elektrických žárovek, akciová společnost v Praze (LUX Fabrik elektrischer Glühlampen Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 200 Kč, 1927
- Pála a spol., akciová továrna elektrických článků a baterií ve Slaném (Pala & Comp. Aktienfabrik elektrischer Elemente und Batterien in Schlan), akcie
- Pražská měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody "Křižík", akciová společnost (Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "Křižík" Aktiengesellschaft), akcie, 1x 400 K, 24.2.1941
- Pražská měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody "Křižík", akciová společnost (Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "Křižík" Aktiengesellschaft), akcie, 25x 400 K (10 000 K), 24.2.1941
- Pražská měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody "Křižík", akciová společnost (Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "Křižík" Aktiengesellschaft), akcie, 1x 400 K, 24.6.1941
- TELEGRAFIA československá továrna na telegrafy a telefony, akciová společnost v Praze (TELEGRAFIA tschechoslovakische Aktiengesellschaft für Telegraphen und Telepfonerzeugung in Prag), akcie, I. emise - 1919, 25x 200 Kč (5 000 Kč)
- TELEGRAFIA československá továrna na telegrafy a telefony, akciová společnost v Praze (TELEGRAFIA tschechoslovakische Aktiengesellschaft für Telegraphen und Telepfonerzeugung in Prag), akcie, II. emise - 1920, 1x 200 Kč
- TELEGRAFIA československá továrna na telegrafy a telefony, akciová společnost v Praze (TELEGRAFIA tschechoslovakische Aktiengesellschaft für Telegraphen und Telepfonerzeugung in Prag), akcie, II. emise - 1920, 25x 200 Kč (5 000 Kč)
   
.
.