ZPĚT

 
   
Název :  Ringhofferovy závody a. sp.
 Ringhoffer-Werke A. G.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  - Dne 16.12.1939 zvýšena nominální hodnota akcie na 800 Korun.
Město :  Smíchov (Praha)
Datum :  1.12.1920
Emise :  II. emise
Série :  ---
Náklad :  22 500 ks
Rozměr :  cca 350 x 245 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost založena v roce 1911 za součinnosti rakouských bank Allg. österr. Boden-Credit-Anstalt a Oesterr. Credit-Anstalt s akciovým kapitálem 18 000 000 Korun (I. emise), převzala k dalšímu provozování továrnu na vagóny na Smíchově, měďárnu a mosazárnu v Kamenici, včetně všech nemovitostí, strojů a inventáře, doposud náležející firmě F. Ringhoffer. Téhož roku (1911) odprodána část smíchovských závodů (výrobní hala, slévárna a kotlárna) společnosti „Spojené strojírny akc. spol. dříve Škoda, Ruston, Bromovský a Ringhoffer“. V roce 1917 zastaven provoz v Kamenici a odprodáno strojní zařízení a v roce 1922 odprodány zbylé nemovitosti.
 V roce 1920 navýšen akciový kapitál na 27 000 000 Kč vydáním 22 500 ks akcií (II. emise). Získané fin. prostředky použity k investicím ve smíchovské továrně.
 Počátkem roku 1922 uzavřeno zájmové společenství s firmou „Závody Tatra, akc. spol. pro stavbu automobilů a železničních vozů“, jejíž téměř všechny akcie získány cestou výměny. K tomuto účelu byl v roce 1923 zvýšen akciový kapitál na 42 000 000 emisí 37 500 ks akcií (III. emise). Výměna akcií provedena v poměru 2 akcie „Závodů Tatra“ (po 1600 Kč v nom. hodnotě) za 3 akcie „Ringhofferových závodů“ a 640 Kč v hotovosti.
 V roce 1929 zvýšen akciový kapitál na 47 000 000 Kč emisí 12 500 ks akcií (IV. emise) z důvodů výměny za všechny akcie společnosti „Moravsko-Slezské vozovky akc. spol. v Butovicích“. Výměna provedena v poměru 2 akcie „Moravsko-Slezské vozovky“ za 1 akcii „Ringhofferových závodů“ a 100 Kč v hotovosti.
 Sjednocením technického a obchodního vedení všech tří společností („Ringhofferovy závody“, „Závody Tatra, akc. spol. pro stavbu automobilů a železničních vozů“ a „Moravsko-Slezské vozovky akc. spol. v Butovicích“), které formálně účtují samostatně, dosaženo úspor na režii.
 V témže roce získán komplex pozemků (cca 100 000 m2) v Kralupech, v sousedství společnosti „Česká akciová továrna na dýhy“, který slouží jako stavební rezerva pro případ přestěhování smíchovských závodů.
 S platností od 1.1.1935 provedeno formální sloučení „Závodů Tatra“ s „Ringhofferovými závody“ a tím i úprava názvu společnosti na „Závody Ringhoffer-Tatra a.s.“. Vzhledem k tomu, že „Ringhofferovy závody“ vlastní 99% akcií „Závodů Tatra“, bylo nutné vyměnit jen zlomek původních akcií, proto byl navýšen akciový kapitál na 48 000 000 Kč vydáním 2 500 ks akcií (V. emise).
 S platností od 1.1.1939 zvýšen akciový kapitál ze 48 000 000 K na 96 000 000 K nakolkováním nominální hodnoty akcií ze 400 K na 800 K na vrub rezervního fondu (VI. emise - akcie nevydány, viz. červené razítko na akcii).
 V témže roce získána továrna na pluhy a hospodářské stroje v Roudnici nad Labem (dříve firma „Rudolf Bächer“).
 V roce 1946 společnost znárodněna.
 Převzato z původního zdroje informací: 
 Československé bursovní papíry 1928-1929; J. Kašpar. 
 Československé bursovní papíry 1934-1935; J. Kašpar. 
 Pražské bursovní papíry 1940-1941; J. Kašpar.
   .
   .
Avers :

Akcie II. emise Ringhofferovy závody a. sp., Smíchov 1920, 400 Kč

   .
.
Revers :

Akcie Ringhoffer-Werke A. G., Smichow - Prag, 1920, 400 Kč

   .
.
.
.