ZPĚT

 
   
Název :  Roessemann & Kühnemann akciová společnost v Praze
 Roessemann & Kühnemann Aktiengesellschaft in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  29.10.1921
Emise :  I. emise
Série :  ---
Náklad :  12 500 ks
Rozměr :  cca 337 x 227 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 29.10.1921 se sídlem v Praze, za součinnosti Anglo-českoslovenké banky a Živnostenské banky a převzala továrnu na výrobu polních, lesních a průmyslových drah v Praze-Holešovicích po původní německo-rakouské strojírně Roesseman & Kühnemann.
 Akciový kapitál byl ustanoven ve výši 5 000 000 Kč, rozdělený na 12 500 ks akcií po 400 Kč.
 Na valné hromadě z 24.9.1924 schválena, s platností od 1.1.1924, fúze se společností FERROVIA Závody pro potřeby železniční a polní dráhy akc. spol. v Praze (FERROVIA, Bahnbedarfs-und Feldbahnwerke Akt. Ges. in Prag) [1, 2], čímž získána továrna v Radotíně.
 Na stejné valné hromadě dále usneseno snížení akciového kapitálu na 3 000 000 Kč odkolkováním (snížení nominální hodnoty) a sloučením akcií. Zároveň byl akciový kapitál znovu zvýšena na 10 000 000 Kč a nové akcie použity k výměně za akcie fúzované FERROVIA Závody pro potřeby železniční a polní dráhy v poměru 20:1 (za každých 20 akcií FERROVIA obdržel akcionář nově jednu akcii Roesseman & Kühnemann).
 Po fúzi změnila společnost název na Ferrovia Roesseman & Kühnemann akciové závody pro železniční potřeby v Praze (Ferrovia Roesseman & Kühnemann Bahnbedarfs Aktiengesellschaft in Prag).
 Koncem roku 1924 byla továrna v Holešovicích zrušena a výroba se soustředila do továrny v Radotíně.
 Vzhledem ke slabým hospodářským výsledkům a narůstající ztrátě, usnesla se valná hromada z 30.6.1933 na snížení akciového kapitálu z 10 000 000 Kč na 1 000 000 Kč, sloučením akcií v poměru 10:1.
 Společnost provozovala v letech 1924-1939 filiálky a zastoupení: Bratislava, Brno, Moravská Ostrava, Teplice, Plzeň, Košice, Bělehrad, Záhřeb a Sofie (Vídeň a Lvov později zrušeny).
 Na valné hromadě z 6.5.1940 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 4 000 000 K, vydáním 7 500 ks nových akcií po 400 Korunách, které nabídnuty akcionářům za emisní kurz po 420 K.
 S platností od 1.1.1941 provedena změna názvu společnosti na Ferrovia, akciové závody pro výrobu strojů a železničních zařízení (Ferrovia, Aktiengesellschaft für Maschinenbau und Bahnbedarf).
 Na valné hromadě z 28.8.1942 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 8 000 000 K, vydáním 10 000 ks nových akcií po 400 K.
 V roce 1945 dosazena národní správa, dne 27.10.1945 továrna znárodněna a začleněna pod Tatra národní podnik (závod Radotín) a původní akciová společnost zanikla.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1926, 1934 a 1944
     211/1946 Ú. l. Vyhláška ministra průmyslu ze dne 27. prosince 1945
     Ing. Václav Obdržálek: Znárodněný průmysl v Československu, roč. I. 1947.
   .
   .
Avers :

Akcie Roessemann & Kühnemann akciová společnost v Praze 1921, 400 Kč

   .
.
Vnitřní strana :

Aktie der Roessemann & Kühnemann Aktiengesellschaft in Prag 1921, 400 Kronen

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.