ZPĚT

 
   
Název :  KOSMOS, výroba kamen a železárny akciová společnost
 KOSMOS, Ofen-und Eisenwerke Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Olomouc
Datum :  1.8.1929
Emise :  II. emise, tzv. gratis-akcie
Série :  ---
Náklad :  10 000 ks
Rozměr :  cca 402 x 260 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost vznikla dne 1.12.1923 za součinnosti České banky UNION a přeměnou od roku 1907 stávající stejnojmenné společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost se sídlem v Olomouci-Hodolanech.
 Akciový kapitál byl ustanoven ve výši 3 000 000 Kč a rozdělený na 15 000 ks akcií po 200 Kč.
 Provozovala slévárnu šedé litiny, galvanovnu, zinkovnu, modelárnu, truhlárnu a lakovnu a specializovala se především na výrobu kamen a sporáků, různých kuchyňských strojků a žehliček.
 Na valné hromadě z 28.5.1929 schváleno zvýšení akciového kapitálu na 5 000 000 Kč, vydáním 10 000 ks nových „gratis-akcií“ po 200 Kč, které nabídnuty akcionářům k odběru v poměru 3:2. Zvýšení akc. kap. provedeno na vrub přebytkové stabilizační bilance, která vykazovala celkový přebytek ve výši 3 000 000 Kč, z toho 2 000 000 Kč použito na zvýšení akc. kap. a 1 000 000 Kč uložen do stabilizačního fondu.
 Od roku 1931 zavedena výroba vodovodních armatur a v roce 1938 rozšířena o výrobu bruslí.
 Na valné hromadě z 30.6.1941 usneseno, s účinností od 1.1.1942, zvýšení akciového kapitálu na 10 000 000 K nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií na vrub rezervního fondu. Zároveň byla nově stanovena nominální hodnota akcií na 2 000 K a upraven celkový počet akcií na 5 000 ks.
 Po roce 1945 továrny znárodněny a postupně začleněny pod závod SIGMA pumpy národní podnik (později Sigma-Kosmos národní podnik Olomouc) a původní akciová společnost zanikla.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1930, 1944.
     Ing. Václav Obdržálek: Znárodněný průmysl v Československu, roč. I. 1947.
.
   .
Avers :

Akcie KOSMOS výroba kamen a železárny akciová společnost v Olomouci, 1929, 200 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.