ZPĚT

 
   
Název :  Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz v Hranicích, Morava
 Aktiengesellschaft Erste mährische Wasserleitungs- und Pumpenfabrik A. Kunz in Mährisch-Weisskirchen, Mähren
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Hranice
Datum :  31.3.1920 (leden 1921)
Emise :  I. (II. emise)
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 230 x 366 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 30.11.1912 se sídlem v Hranicích na Moravě a převzala k dalšímu provozování od roku 1883/1886 stávající továrnu Antonína Kunze (První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz v Hranicích, Morava, dříve: První hranická strojírna a slévárna Ant. Kunz Hranice).
 Akciový kapitál byl ustanoven ve výši 1 000 000 Korun, rozdělený na 2 500 ks akcií po 400 Korunách.
 Na mimořádné valné hromadě v roce 1919 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 2 000 000 K, vydáním 2 500 ks akcií po 400 K, které nabídnuty akcionářům.
 Společnost provozovala továrnu v Hranicích, filiálku v Praze v Obecním domě, zastoupení ve Lvově, technickou kancelář v Trenčíně a zaměstnávala cca 138 pracovníků.
 Na valné hromadě z 24.7.1920 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 4 000 000 Kč, vydáním 5 000 ks akcií po 400 Kč, které provedeno v březnu 1921 a nové akcie nabídnuty akcionářům po 480 Kč a neakcionářům po 550 Kč.
 V témže roce přeměněno zastoupení ve Lvově na samostatnou společnost s ručením omezeným.
 V roce 1921 zmodernizována továrna v Hranicích, rozšířen strojní park, zřízena slévárna šedé litiny a mosazi.
 Na valné hromadě z 15.8.1921 zplnomocněna správní rada ke zvýšení akciového kapitálu až na 8 000 000 Kč. Na podkladě tohoto zplnomocnění zvýšen v roce 1922 akciový kapitál na 5 500 000 Kč, vydáním 3 750 ks nových akcií po 400 Kč.
 Z důvodu vzniklé ztráty za rok 1924 ve výši 2 764 640 Kč, usnesla se valná hromada z 9.7.1925 na snížení akciového kapitálu na 1 375 000 Kč, sloučením akcií v poměru 4:1 a následně znovu zvýšení na 2 750 000 Kč, vydáním nových akcií po 200 Kč.
 Na téže valné hromadě schválena fúze s firmou Emil Káš, továrna na vodovody, čerpadla a ústřední topení v Brně a následně provedena změna názvu společnosti na: Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz, Hranice - Emil Káš, Brno v Hranicích, Morava (Aktiengesellschaft Erste mährische Wasserleitungs- und Pumpenfabrik A. Kunz, Mährisch-Weisskirchen - Emil Káš, Brünn in Mährisch-Weisskirchen, Mähren) [1].
 Po úmrtí Emila Káše se valná hromada z 29.5.1931 usnesla na změně názvu společnosti na: Akciová společnost První moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz v Hranicích, Morava (Aktiengesellschaft Erste mährische Wasserleitungs- und Pumpenfabrik A. Kunz in Mährisch-Weisskirchen, Mähren).
 V roce 1934 zaměstnávala cca 100 pracovníků, v letech 1936/1937 cca 150 pracovníků a v roce 1938 cca 240 pracovníků.
 Vyráběla především vodovodní a plynové potrubí, vodní čerpadla a pumpy, větrné motory, různé hydraulické přístroje, armatury, zařízení pro lázeňský provoz a pod. Své výrobky exportovala převážně do Polska, Německa, Rakouska, Maďarska a na Balkán. Provozovala sklady v Praze, Brně, Českých Budějovicích a v Bratislavě.
 V letech 1940-1945 byla společnost zařazena do válečné výroby.
 Po roce 1945 dosazena národní správa, později továrna znárodněna a začleněna pod závod SIGMA pumpy národní podnik a původní akciová společnost zanikla.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1921, 1926, 1927, 1934, 1937 a 1944.
     Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
   
   
Avers :

Akcie První moravská továrna na vodovody a pumpy Antonín Kunz v Hranicích 1920, 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.