ZPĚT

 
   
Název :  Rima Murány völgyi vas mű Egyesület
 Rimavsko-muránska železiarská spoločnosť
 Rimamuránska železiarská spoločnosť
 Spolok Rima-Muráňských železiareň
 Rima Murány Eisenwerke-Verein
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

1

1

 Akcie  - Bez uvedené nominální hodnoty.
Město :  Rimabrézó (Rimavské Brezovo)
Datum :  13.8.1852
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  Vydáno 576 a 2/6 akcií.
Rozměr :  cca 437 x 294 mm - dvojlist
Poznámky :  --- 
Historie :  Společnost byla založena v roce 1852, sloučením dvou původně konkurenčních železářských spolků. Od roku 1808 stávající Muranské unie (Muránska únia, původně založená jako akciová společnost, rozdělená na 25 akcií a s úředním jazykem slovenštinou) a v letech 1809-1811 založené Rimavské koalice (Rimavská koalícia), které se v roce 1840 dohodly na spolupráci a v roce 1852 na fúzi za vzniku Rimavsko-muránské železářské společnosti (Rimavsko-muránska železiarská spoločnosť v Rimavskom Brezove). Celý majetek nově vzniklé společnosti byl rozdělen na 576 a 2/6 akcií.
 V témže roce se sloučila s Gemerskou železářskou spol. v Ózde (Gemerská železiarska spoločnosť v Ózde) a tím získala moderní válcovny, lesy v okolí Gemeru a Novohradě a doly na železnou rudu.
 Největšího vrcholu dosáhla v období před krachem na vídeňské burze, v letech 1872-1873, kdy roční produkce surového železa činila cca 11 000 t.
 V roce 1881 se dohodla na fúzi se Šálgotarjánskou rafinérií železa a za součinnosti vídeňské Länderbank a Wiener Bankverein vznikla největší železářská společnost v Uhersku pod názvem Rimavskomuránska - Šálgotarjánska železiarska účástinárska spoločnosť (Rimamurány-Salgó-Tarjány vasmű-részvénytársaság; Rimamurány-Salgó-Tarjáner Eisenwerks-Actien-Gesellschaft) se sídlem v Budapešti a s akciovým kapitálem 7 350 000 Zlatých.
 V následujících letech (1883-1885) byla výroba v Muránské a Rimavské dolině pro nehospodárnost ukončena. K obnovení výroby nepřispěla ani nově otevřená železnice z Plešivce do Muráně v roce 1893 [1].
   Zdroj informací:
     http://empepa.net/2009/02/18/panstvo-muran-hospodarske-dejiny-cast-i/
     http://old.majgemer.sk/gemer/revuca/zeleziarstvo.htm
     Finanční ročenka Compass 1921
   
   
Avers :

Účastina Rimavsko-muránskej železiarskej účastinnej spoločnosti v Rimavskom Brezove, 1852

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.