ZPĚT

Hutě
   
  Čechy a Morava
  - Poldina Hu (Poldihütte), akcie, 1920
- Poldina Hu (Poldihütte), akcie, 1940
   
   
  Slovensko
  - Účastinárska spoločnos predtým Coburg-banské a hutné závody (AG. vormals Goburg Berg- und Hüttenwerke), akcie