ZPĚT

 
   
Název :  Freistädter Stahl- und Eisenwerke A.-G.
 Fryštátské ocelárny a železárny akc. spol.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Freistadt in Schlesien (Karviná-Fryštát)
Datum :  15.8.1916
Emise :  III.
Série :  ---
Náklad :  5 000 ks
Rozměr :  cca 350 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 15.11.1907 s akciovým kapitálem 3 000 000 Korun, rozděleným na 15 000 ks akcií po 200 K a převzala k dalšímu provozování továrnu firmy Robert Pollak ve Fryštátě.
 Vyráběla ingoty, těžké výkovky a výlisky, válcované polotovary, důlní kolejnice, výrobky válcované za studena, různé druhy plechů, tyčové a pásové železo a kovové komponenty pro automobilový průmysl. Později rozšířena výroba o transformátorové a dynamové plechy.
 Na mimořádné valné hromadě z 6.3.1916 schváleno navýšení akciového kapitálu na 4 000 000 K, vydáním 5 000 ks nových akcií po 200 K. Z toho 3 750 ks akcií nabídnuto akcionářům v poměru 4:1 v kurzu po 420 K.
 Na valné hromadě z 16.6.1916 schváleno opětovné zvýšení akciového kapitálu na 5 000 000 K, vydáním 5 000 ks nových akcií po 200 K, které nabídnuty akcionářům v poměru 4:1 v kurzu po 420 K.
 Na mimořádné valné hromadě z 30.11.1916 schváleno znovu zvýšení akciového kapitálu na 6 000 000 K, vydáním 5 000 ks nových akcií po 200 K, které nabídnuty k prodeji po 420 K.
 Na valné hromadě z 26.6.1917 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 8 000 000 K, vydáním 10 000 ks nových akcií po 200 K, které nabídnuty za kurz po 525 K. Výtěžek emise byl použit na stavbu nových továrních budov. V témže roce zprovozněna nová lisovna a kovárna.
 Na valné hromadě z 11.6.1918 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 10 000 000 K, vydáním 10 000 ks nových akcií po 200 K.
 Na mimořádné valné hromadě z 28.8.1919 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 15 000 000 K, vydáním 25 000 ks nových akcií po 200 K.
 V letech 1919-1920 provozovala 5 martinských pecí s roční produkcí cca 160 000 t oceli, výroba železných tyčí a pásoviny činila cca 100 000 t a válcovna plechů s roční produkcí cca 1 200 vagónů plechu. Zaměstnávala cca 2400 pracovníků.
 Na valné hromadě ze 14.2.1920 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 20 000 000 K, vydáním 25 000 ks nových akcií po 200 K, které nabídnuty v kurzu po 1 500 K.
 Začátkem roku 1921 získala většinu akcií Fryštátských oceláren a železáren chomutovská společnost Mannesmannröhren-Werke A. G.
 V roce 1922 vstoupily Fryštátské ocelárny a železárny do Československého železářského kartelu a získaly kartelovou kvótu 4,49%.
 V důsledku poválečné odbytové krize a snížení hodnoty zásob, utrpěla společnost ke konci roku 1922 celkovou ztrátu 15 991 682 Kč. Z tohoto důvodu byla na mimořádné valné hromadě z 19.3.1923 schválena sanace společnosti snížením akciového kapitálu z 20 000 000 Kč na 4 000 000 Kč, které provedeno sloučením v poměru 5:1 (každých pěti akcií sloučeno do jedné akcie po 200 Kč) a zároveň schváleno zvýšení akciového kapitálu opět na 20 000 000 Kč, vydáním 80 000 ks nových akcií po 200 Kč. Nové akcie nabídnuty akcionářům v poměru 5:4 v kurzu 200 Kč za akcii.
 V následujících letech se společnosti nedařilo a ztráta se stále prohlubovala, proto bylo na valné hromadě z 22.5.1924 rozhodnuto o likvidaci společnosti. Likvidace probíhala až do konce 30. let.
 S platností od 1.5.1924 bylo veškeré vybavení, zásoby a část budov prodána nově založené Komanditní společnosti Fryštátské ocelárny a železárny (Kommanditgesellschaft, Freistädter Stahl- und Eisenwerke) se sídlem v Moravské Ostravě a další část budov prodána Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu (Witkowitzer Bergbau-und-Eisenhütten Gewerkschaft) [3], které tyto budovy pronajalo výše uvedené komanditní společnosti.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1921, 1926, 1930, 1937.
     wikipedia.org
.
.
Výpis emisí akcií:
 I. emise 1907; 3 000 000 Korun, 15 000 ks po 200 K
 II. emise 03/1916; 1 000 000 K (4 000 000 K), 5 000 ks po 200 K, [1]
 III. emise 06/1916; 1 000 000 K (5 000 000 K), 5 000 ks po 200 K
 IV. emise 11/1916; 1 000 000 K (6 000 000 K), 5 000 ks po 200 K
 V. emise 1917; 2 000 000 Kč (8 000 000 Kč), 10 000 ks po 200 K
 VI. emise 1918; 2 000 000 Kč (10 000 000 Kč), 10 000 ks po 200 K
 VII. emise 1919; 5 000 000 Kč (15 000 000 Kč), 25 000 ks po 200 K
 VIII. emise 1920; 5 000 000 Kč (20 000 000 Kč), 25 000 ks po 200 Kč
Původní kapitál snížen na 4 000 000 Kč sloučením akcií v poměru 5:1 a zároveň znovu zvýšen na 20 000 000 Kč:
 IX. emise 1923; 16 000 000 Kč (20 000 000 Kč), 80 000 ks po 200 Kč, [2]
   
   
Avers :

Akcie Fryštátské ocelárny a železárny, Fryštát, srpen 1916, 200 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.
Pohlednice :

Pohlednice Fryštátská ocelárna a železárna ve Fryštátě, Slezsko

Fryštátské ocelárny a železárny, Fryštát, cca 1920.

.
.
.
.