ZPĚT

 
   
Název :  SOLO, Zündwaren- und Wichsefabriken Act. Ges. („SOLO“ továrny na zápalky a leštidla akc. spol.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

5x

200

1 000

 K  - Od 10.4.1923 změna nom. hodnoty na 5x 50 000 Korun (250 000 K) a od 12.6.1926 změna nom. hodnoty na 5x 100 Šilinků (500 S).
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  1.12.1921
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  363 x 269 mm - dvojlist
Poznámky :  Od 29.10.1926 změna názvu společnosti na SOLO, Zündwaren- und Chemische Fabriken Act. Ges.
   
   
Avers :

   
Revers :

---