ZPĚT

 
   
Název :  Účastinná spoločnosť DYNAMIT NOBEL (Aktiengesellschaft DYNAMIT NOBEL)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

20x

400

8 000

 Ks  
Město :  Bratislava
Datum :  30.4.1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A 4
Poznámky :  Sídlo, ředitelství a továrny v Bratislavě.
 Společnost, založená 1886 se sídlem ve Vídni, převzala od firmy Alfred Nobel & Co. továrnu na dynamit v Bratislavě, továrny na výbušné látky v Zámcích u Roztok (Čechy) a v St. Lambrecht (Rakousko) a továrnu na střelný prach v Saubersdorf (Rakousko). Původní akc. kap. 0.5 mil. zl. zvýšen 1889 na 2 a 1890 na 3 mil. zl. Koncem 1916 zvýšen akc. kap. na 6.6 mil. K a výtěžkem emise získána továrna na výbušné látky v Trenčíně, která vnesena do „Hunnia“ Ungarische Sprengstoff- A. G. V říjnu 1921 zvýšen akc. kap. na 13.2 mil. K, z nové emise polovice nabídnuta akcionářům v poměru 2:1 po rak. K 10.000 a druhá polovice volně umístěna. Výtěžku emise použito k získání účastí na příbuzných průmyslech a k financování investic, nutných vzhledem k přechodu od výroby válečného materiálu na mírovou produkci. Při nostrifikaci uznán akc. kap. plně v Kč a sídlo přeloženo do Bratislavy. Rakouské závody vneseny do samostatné Oesterreichische Dynamit Nobel A. G. ve Vídni. Výrobní program továrny v Bratislavě byl po převratě přeorientován od válečné produkce k těžké chemii. Postupně zavedena výroba kyseliny solné, kyseliny sírové, kyseliny siřičité, sirouhlíku, kamence chromitého, chlorbaria, superfosfátu, disousplynu, elektrických palnílů, bělící hlinky a jiných produktů.
Továrna v Zámcích, zabývající se i po převratu výrobou výbušných látek, prodána v srpnu 1937. 
Majetkové účasti:
1916 založená „Hunnia“ Ungarische Sprengstoff-A. G. nostrifikována 1925 za účasti anglického kapitálu na Akciovou společnost Nobel-Bickford v Bratislavě (akc. kap. 2 mil. Kč); 
1918 získána většina akcií Bosnische Elektrizitäts-A. G. v Jajcích (akc. kap. 13.5 mil. Din.); 
1920 součinnost při založení Československé akciové továrny na látky výbušné v Praze (účast 1931 odprodána); 
1921 získána účast na Prima Societate Romana de Explozivi, Bukurešť (akc. kap. 55 mil. Lei) a na A. G. für Industrielle Sprengstoffe, Budapešť (akc. kap. 1.5 mil. P); 
1923 vneseny rakouské závody do Oesterreichische Dynamit Nobel A. G. ve Vídni (akc. kap. 1.2 mil. S); 
Další účasti: 
Carbidwerk Deutsch-Matrei A. G., Vídeň (akc. kap. 2.8 mil. S), Titanit A.-G. für Chemische Industrie, Záhřeb (akc. kap. 8 mil. Din.), „Olea“ spojený slovenský olejový průmysl akc. spol., Bratislava (akc. kap. 3.5 mil. Kč), Chemický priemysl úč. spol., Bratislava (akc. kap. 2 mil. Kč).
Zdroj: J. Kašpar: Československé bursovní papíry 1938-1939
.
1946-1951: Chemické závody Dynamit Nobel, národný podnik
1951-1958: Závod Juraja Dimitrova, národný podnik, Bratislava
1958-(?)1989: Chemické závody Juraja Dimitrova, národný podnik, zkratka ChZJD
1989(?)-1990: Slovchémia, š.p. CHEMICKÉ ZÁVODY JURAJA DIMITROVA, koncernový podnik, zkratka ChZJD
1990-1991: Chemické závody Juraja Dimitrova, štátny podnik, zkratka ChZJD
1991-1995: ISTROCHEM, štátny podnik
1995-2005: Istrochem, a.s.
2006-2013: Duslo, a.s. odštepný závod ISTROCHEM
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Istrochem
   
   
Avers :

   
Revers :

---