ZPĚT

 
   
Název :  Spojené závody pro výrobu karborunda a elektritu akciová společnost
 Vereinigte Carborundum- und Elektritwerke Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Korun  
Město :  Nové Benátky
Datum :  30.4.1942
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4, 210 x 297 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

Aktie Vereinigte Carborundum- und Elektritwerke Neu Benatek 1942, 1000 Kronen

   
.
Revers :

---

   .
.
.
..
Další obrázky :

Pohlednice továrna na karborundum Nové Benátky cca 1915

Pohlednice: Továrna na carorundum, cca 1915.

.
.

Pohlednice továrna na karborundum Nové Benátky cca 1930

Pohlednice: Továrna na karorundum, cca 1920-1930.

..
..

Pohlednice továrna na karborundum a elektrit Nové Benátky cca 1920-1930

Pohlednice: Továrna na karorundum, cca 1920-1930.

.
.
.
..