ZPĚT

 
   
Název :  INTERPHARMA akc. spol. pro chemickou výrobu
 INTERPHARMA Aktiengesellschaft für chemische Erzeugung
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

10x

500

5 000

 Kč  
Město :  Modřany (Praha)
Datum :  16.6.1938
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 390 x 246 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

Akcie INTERPHARMA akc. spol. pro chemickou výrobu, Praha 1938, 5000 Kč

   
.
Revers :

---

   .
.
.
.