ZPĚT

 
   
Název :  Hamburger a spol., akciová společnost
 Hamburger & Co., Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Bruntál
Datum :  1.12.1932
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 370 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

Aktie Hamburger & Co. Aktiengesellschaft, Freudenthal 1932, 400 Kronen

   .
.
Revers :

Akcie Hamburger a spol. akciová společnost, Bruntál 1932, 400 Kč

   .
.
.
.