ZPĚT

 
   
Název :  Chemische Fabrik Aktiengesellschaft Komorau bei Troppau (Chemická továrna akciová společnost v Komárově u Opavy)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

100

100

 RM  
Město :  Komorau (Komárov)
Datum :  26.7.1943
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

Akcie Chemická továrna akciová společnost Komárov u Opavy 1943, 100 Říšských Marek

   .
.
Revers :

---

.
.
.
.