ZPĚT

 
   
Název :  Spolková cihelna ve Vysokém Mýtě, zapsané společenstvo s obmezeným ručením
 Ziegelei-Genossenschafts, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

1 200

1 200

 Kč  
Město :  Vysoké Mýto
Datum :  22.2.1931
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 210 x 291 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena 30.7.1897 a provozovala cihelnu ve Vysokém Mýtě, v místní části Na Krétě.
 Na počátku 30. let prošel závod rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, čímž docíleno rozšíření výroby.
 V období II. světové války výroba v cihelně zastavena a obnovena v roce 1945.
 V roce 1949 cihelna znárodněna a později začleněna pod Východočeské cihelny, národní podnik.
   Zdroj informací:
     pamatkovykatalog.cz
     cihelna.hrabcuk.cz
   
   
Avers :

Podílový list Spolková cihelna Vysoké Mýto Na Krétě, 1931, 1200 Kč

   
.
Revers :

Podílný list Spolková cihelna ve Vysokém Mýtě Na Krétě, 1931, 1200 Kč

   
.
.
.