ZPĚT

Stavební společnosti, výroba stavebních hmot a správa a provoz nemovitostí
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Akciová společnost pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny v Milevsku (AG zu Verarbeitung von Ton, Holz und Erzeugung von Elektrizität in Mühlhausen), akcie, I. emise, 1920
- Akciová společnost pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny v Milevsku (AG zu Verarbeitung von Ton, Holz und Erzeugung von Elektrizität in Mühlhausen), akcie, II. emise, 1921
- Českozápadní stavební společnost (Westböhmische Baugesellschaft), zatímní list na jednu akcii
- DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau), akcie, 1x 120 Kč
- DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau), akcie, 5x 120 Kč
- DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau), akcie, 10x 120 Kč
  - ETERNITAS akciové továrny dehtových výrobků a krycích hmot v Hradci Králové (ETERNITAS, Aktienfabriken für Teerprodukte- und Dachdeckungsmaterialien in Königgrätz), akcie
- Gemeinnützige Baugesellschaft für Arbeiterwohnungen (A.-G.) [„Obecně prospěšná stavební společnost pro dělnická obydlí (akc. spol.)“], akcie
- Gesellschaft zum Baue von Arbeiter-Wohnungen (Společnost pro stavbu dělnických obydlí), akcie
- HRABĚ a LOZOVSKÝ stavební akciová společnost v Praze (HRABĚ und LOZOVSKÝ Hoch- und Tiefbauaktiengesellschaft in Prag), akcie
- Karlovotýnské akciové továrny stavebních hmot (Karlsteiner Baumaterialienfabriken A.-G.), akcie
- K.K. priv. Kaiserin Elisabeth-Kettenbrücke-Gesellschaft (C. k. priv. společnost řetězového mostu císařovny Alžběty), požitkový list, 1907
- K.K. priv. Kaiserin Elisabeth-Kettenbrücke-Gesellschaft (C. k. priv. společnost řetězového mostu císařovny Alžběty), požitkový list, 1913
  - K.K. priv. Kaiserin Elisabeth-Kettenbrücke-Gesellschaft (C. k. priv. společnost řetězového mostu císařovny Alžběty), požitkový list, 1914
  - K.K. priv. Kaiserin Elisabeth-Kettenbrücke-Gesellschaft (C. k. priv. společnost řetězového mostu císařovny Alžběty), požitkový list, 1917
- Králodvorská cementárna akciová společnost (Königshofer Cement-Fabrik Actiengesellschaft), akcie, 1921
- Králodvorská cementárna akciová společnost (Königshofer Cement-Fabrik Actiengesellschaft), akcie, 1923
- Králodvorská cementárna akciová společnost (Königshofer Cement-Fabrik Actiengesellschaft), akcie, 1929
- Leitmeritzer Aktiengesellschaft für Kalk- und Ziegelbrennerei (Litoměřická akciová společnost pro výrobu vápna a cihel, někdy uváděn název Litoměřické továrny na vápno a cihly, akciová společnost), akcie
- Plzeňská stavební a průmyslová společnosť (Pilsner bau- und industrie-Gesellschaft), akcie
- POSISTA, podnikatelství silničních staveb, akc. spol. (POSISTA, Strassenbau Unternehmung A. G.), akcie
- První šatovské továrny na hliněné zboží, akciová společnost (dříve C. Schlimp) (Erste Schattauer Thonwarenfabriks-Aktien-Gesellschaft (vorm. C. Schlimp), akcie, 1x 400 Kč
- První šatovské továrny na hliněné zboží, akciová společnost (dříve C. Schlimp) (Erste Schattauer Thonwarenfabriks-Aktien-Gesellschaft (vorm. C. Schlimp), akcie, 25x 400 Kč
  - Reichenberger Baugesellschaft (Liberecká stavební společnost), akcie
- SILSTA, akciová stavební společnost (SILSTA, Aktienbaugesellschaft), akcie
- Slovenské akciové cihelny v Hodoníně (Slowakische Ziegelfabriken Aktiengesellschaft in Göding), akcie
  - Stramberg-Witkowitzer Zementwerke A. G. (Štrambersko-Vítkovické cementárny akc. spol.), akcie
  - Technická stavební společnost akciová v Brně (Technische Bau-Aktiengesellschaft in Brünn), akcie, 1920
- Technická stavební společnost akciová v Brně (Technische Bau-Aktiengesellschaft in Brünn), akcie, 1921
- Tetschner Kettenbrücke-Gesellschaft (Společnost děčínského řetězového mostu), akcie
   
 Podílové listy:
  - Družstvo pro postavení katolického domu v Kolíně zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
  - Družstvo pro stavbu úřednických domů v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- Stavební a obchodní družstvo zaměstnanců obchodu a průmyslu zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze, podílový list
- Stavební družstvo zaměstnanců Zemské banky v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
  - ŠVEHLOVY DOMY, stavební družstvo zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Praze, podílový list
   
.
.
Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Építkezési és faipari részvénytársulat (Stavebná a drevárska účastinná spoločnosť, Bau- und Holz- Actiengesellschaft), akcie 1920
- Felső-Magyarországi Épitkezési Részvény-Társulat (Hornouhorská stavebná účastinná spoločnosť, Oberungarische Bau-Actien-Gesellschaft), akcie, 1875
- Felsőmagyarországi épitkezési részvénytársulat (Hornouhorská stavebná účastinná spoločnosť, Oberungarische Bau-Actiengesellschaft), akcie, 1918
- Felsőmagyarországi épitkezési részvénytársulat (Hornouhorská stavebná účastinná spoločnosť, Oberungarische Bau-Actiengesellschaft), akcie, 1919
- Zsolnai Cement és Mészgyár Részvény-Társaság (Zsolnaer Cement und Kalkfabrik Akcien-Gesellschaft, Žilinská účastinná spoločnosť na výrobu cementu a vápna), akcie
.
.
.
Podkarpatská Rus
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Beregszászi Tetőcserép-és Téglagyár-Részvénytársaság (Beregsáská továrna na cihly a tašky akciová společnost, Beregszaszer Dachziegel- und Mauersteinfabriks-Aktien-Gesellschaft), akcie
.
.
.
.