ZPĚT

 
   
Název :  Kamenné lomy H. Kulka a spol., akciová společnost
 Steinwerke H. Kulka & Co., Aktiengesellschaft
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

25x

200

5 000

 Kč  ---
Město :  Frývaldov (Jeseník)
Datum :  1.4.1927
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  6 000 ks (hromadných akcií max. 240 ks)
Rozměr :  cca 343 x 241 mm
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 17.3.1927 přeměnou stejnojmenné společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s akciovým kapitálem 1 200 000 Kč, rozděleným na 6 000 ks akcií po 200 Kč.
 Provozovala závody v Černé Vodě, Žulové, Vápenné a Bernarticích. Vyráběla převážně žulové dlažební kostky, různé kvádry, obrubníky, schody a pod. a prováděla kamenické práce. Dále provozovala železnici ze Žulové do Černé Vody o běžném rozchodu a délce cca 3 km (dnes již neexistuje).
 Na mimořádné valné hromadě z 11.6.1928 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 2 000 000 Kč, vydáním 4 000 ks nových akcií po 200 Kč.
 Vzhledem k nastalé všeobecné hospodářské a odbytové krizi vykázala společnost v bilanci za rok 1931 ztrátu ve výši 2 079 919 Kč, která měla být pokryta z rezervního fondu v částce 60 000 Kč a snížením akciového kapitálu z 2 000 000 Kč na 200 000 Kč.
.Na mimořádné valné hromadě z 16.6.1933 si minoritní akcionář vynutil revizi bilance z roku 1931, při které nebyly uznány některé odpisy a celková ztráta se snížila na 638 000 Kč a byla převedena do dalších období.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenky Compass: 1927, 1934 a 1937.
    
   
Avers :

Akcie Kamenné lomy H. Kulka a spol. akciová společnost, Frývaldov - Jeseník 1927, 5000 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.