ZPĚT

Sklárny, keramika a porcelán
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Akciová společnost pro obchod sklem Orlický (Aktiengesellschaft für Glashandel Orlicky), akcie
  - C. Stölzle'ho synové akciová společnost pro výrobu skla (C. Stölzle's Söhne Actiengesellschaft für Glasfabrikation), akcie, 1x 200 Kč
- C. Stölzle'ho synové akciová společnost pro výrobu skla (C. Stölzle's Söhne Actiengesellschaft für Glasfabrikation), akcie, 25x 200 Kč
  - Ditmar Urbach akc. spol. (Ditmar Urbach A.-G.), akcie, dvě barevné varianty
- Duxer Porzellan-Manufactur Aktiengesellschaft (Duchcovská porcelánová manufaktura akciová společnost), akcie, 400 RM
- Duxer Porzellan-Manufactur Aktiengesellschaft (Duchcovská porcelánová manufaktura akciová společnost), akcie, 1 000 RM
- EPIAG, první akciová společnost pro průmysl porculánový v Čechách (EPIAG, Erste Böhmische Porzellanindustrie A.-G.), akcie
- Glashüttenwerke Dux Wiegand & Co. Aktiengesellschaft („Skelné hutě DUX Wiegand a spol. akciová společnost“, někdy uváděn název „Skelné hutě Wiegand akciová společnost“), akcie
- Josefa Rindskopfa synové, sklárny v Košťanech, Duchcově a Mstišově akciová společnost (Josef Rindskopf`s Söhne, Galsfabriken in Kosten, Dux und Tischau Aktiengesellschaft), akcie
- Keramická akciová společnost v Bechyni (Keramische Aktiengesellschaft in Bechin), akcie
- LETOKAMNA první letovická továrna na šamotová kamna a keramiku akciová společnost v Brně (LETOKAMNA, Erste Letovice'er Keramik und Chamotte-Öfen-Fabrik Aktiengesellschaft in Brünn), akcie
- MÜHLIG-UNION Glasindustrie-Aktiengesellschaft (MÜHLIG-UNION akciová společnost pro sklářský průmysl), akcie, 10x 100 RM
- MÜHLIG-UNION Glasindustrie-Aktiengesellschaft (MÜHLIG-UNION akciová společnost pro sklářský průmysl), akcie, 25x 100 RM
- MÜHLIG-UNION Glasindustrie-Aktiengesellschaft (MÜHLIG-UNION akciová společnost pro sklářský průmysl), akcie, 50x 100 RM
- MÜHLIG-UNION Glasindustrie-Aktiengesellschaft (MÜHLIG-UNION akciová společnost pro sklářský průmysl), akcie, 100x 100 RM
- Oesterreichische Glashütten-Gesellschaft (Společnost rakouských sklářských hutí v Ústí), akcie
- Ofen- und Tonwarenfabrik vormals L. & C. Hardtmuth Aktiengesellschaft (Továrna na kamna a šamotové zboží dříve L. & C. Hardtmuth akciová společnost), akcie, 1915
- Ofen- und Tonwarenfabrik vormals L. & C. Hardtmuth Aktiengesellschaft (Továrna na kamna a šamotové zboží dříve L. & C. Hardtmuth akciová společnost), akcie, 1942
  - Pražské sklárny akciová společnost (Prager Glasshütten Aktiengesellschaft), akcie
- První česká akciová společnost pro výrobu skla (Erste Böhmische Glasindustrie Aktien-Gesellschaft), akcie
- Přibík a Fischer akciová společnost, továrna toiletních zrcadel, kovového a dřevěného zboží, Praha-Holešovice (Pribik und Fischer, Toilettespiegel, Metall- und Holzwarenfabrik), akcie
  - Rakovnické a poštorenské keramické závody akciové (Rakonitzer und Unter-Themenauer keramische Werke AG ), akcie
- Rosické sklárny akc. spol. v Brně (Rossitzer Glashüttenwerke A.-G. in Brünn), akcie
  - S. K. W. Závody pro zdravotní keramiku akc. spol. (S. K. W. Sanitär-Keramische Werke A. G.), akcie, 1x 200 Kč
  - S. K. W. Závody pro zdravotní keramiku akc. spol. (S. K. W. Sanitär-Keramische Werke A. G.), akcie, 5x 200 Kč
- S. K. W. Závody pro zdravotní keramiku akc. spol. (S. K. W. Sanitär-Keramische Werke A. G.), akcie, 25x 200 Kč
- Sklárny a raffinerie Josef Inwald akc. spol. (Glasfabriken und Raffinerien Josef Inwald AG.), akcie, 25x 200 Kč, 1924
- Sklárny a raffinerie Josef Inwald akc. spol. (Glasfabriken und Raffinerien Josef Inwald AG.), akcie, 1x 200 Kč, 1935
- Sklárny a raffinerie Josef Inwald akc. spol. (Glasfabriken und Raffinerien Josef Inwald AG.), akcie, 25x 200 Kč, 1935
- Sklárny akc. spol. (Glaswerke A.G.), akcie
- Société Anonyme des Glaceries et Charbonnages de Bohême (Ancienne firme Andreas Ziegler's Sohn) (Akciová společnost továren zrcadlového skla a uhelných dolů v Čechách (dříve firma Andreas Ziegler's Sohn)), akcie
  - TERRA keramische Fabrik Aktiengesellschaft, Turn-Teplitz (TERRA keramická továrna akciová společnost, Trnovany-Teplice), akcie
- TCHÉCOVERRE česká obchodní společnost výrobců jabloneckého zboží akciová společnost v Jablonci nad Nisou (TCHÉCOVERRE böhmische Handelsgesellschaft der Erzeuger Gablonzer Waren Aktiengesellschaft in Gablonz an der Neiße), akcie
- Západočeské továrny kaolinové a šamotové (Westböhmische Caolin- u. Chamotte-Werke), akcie, 1917
  - Západočeské továrny kaolinové-šamotové a slovenské závody magnezitové akc. spol. v Praze (Westböhmische Caolin- Chamotte- und slowakische Magnesitwerke AG. in Prag), akcie, 1x 1 000 Kč
- Západočeské továrny kaolinové-šamotové a slovenské závody magnezitové akc. spol. v Praze (Westböhmische Caolin- Chamotte- und slowakische Magnesitwerke AG. in Prag), akcie, 10x 1 000 Kč
- Zettlitzer Kaolinwerke-Aktiengesellschaft in Zettlitz bei Karlsbad (Sedlecké kaolinové závody, akciová společnost v Sedlci u Karlových Varů), akcie