ZPĚT

 
   
Název :  Société Anonyme des Glaceries et Charbonnages de Bohême (Ancienne firme Andreas Ziegler's Sohn)
 Akciová společnost továren zrcadlového skla a uhelných dolů v Čechách (dříve firma Andreas Ziegler's Sohn)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

500

 Franků  
Město :  Bruxelles (Brusel)
Datum :  10.2.1897
Emise :  I. emise
Série :  ---
Náklad :  6 000 ks
Rozměr :  cca 282 x 392 mm
Poznámky :  Sklárny a uhelné doly Staňkov a Holýšov (Holejšov).
   
   
Avers :

Akcie Société Anonyme des Glaceries et Charbonnages de Bohême, Brusel, 1897, 500 Fr

   
.
Revers :

   
.
.
.