ZPĚT

 
   
Název :  PAPIROGRAFIE, spojené továrny průmyslu papírového a grafického, akciová společnost v Praze
 PAPIROGRAFIE, Vereinigte Fabriken der Papier- und graphischen Industrie Aktiengesellschaft in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

250

250

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  22.6.1925
Emise :  1925
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 236 x 358 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena v roce 1920 a převzala stávající továrny na výrobu kartónu, vlnité lepenky, imitace kůže, různé druhy papírů a obalového materiálu, telegrafních pásek a grafikonů.
 Sídlila na Žižkově v ulici Na Vápence a zaměstnávala cca 250 pracovníků.
 Začátkem roku 1948 byla společnost znárodněna.
   
   
Avers :

Akcie PAPIROGRAFIE spojené továrny průmyslu papírového a grafického v Praze 1925, 250 Kč

   
.
Revers :

---

   .
.
.
.