ZPĚT

 
   
Název :  PAPIROGRAFIE, spojené továrny průmyslu papírového a grafického, akciová společnost v Praze
 PAPIROGRAFIE, Vereinigte Fabriken der Papier- und graphischen Industrie Aktiengesellschaft in Prag
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

250

250

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  22.6.1925
Emise :  1925
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 236 x 358 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost vznikla roku 1910 s akciovým kapitálem 250 000 Korun v Českých Budějovicích.
 V roce 1911 zvýšen akciový kapitál na 500 000 Korun a v roce 1913 zvýšen na 838 500 Korun.
 V roce 1915 byla společnost sanována a akciový kapitál snížen na 419 250 Korun (50%) a použit ke krytí ztrát.
 Počátkem roku 1917 provedeno zvýšení na 500 000 Korun.
 Na valné hromadě ze dne 6.10.1919 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 2 500 000 Kč. Na základě tohoto usnesení emitovány ihned akcie v nominální hodnotě 300 000 Kč a v dubnu 1920 zbývající akcie v hodnotě 1 700 000 Kč.
 Koncem roku 1919 zakoupeny papírnický velkoobchod Josef Fischmann v Praze-Karlíně, továrna na kartonáže, pestré natírané a křídové papíry Adolf B. Musil na Žižkově a chromolitografický závod a kamenotiskárna firmy Vilém Pick synové na Smíchově (v roce 1921 prodána Slovanskému nakladatelství).
 V únoru 1922 zvýšen akciový kapitál na 4 000 000 Kč a nové akcie nabídnuty akcionářům v poměru 5:3 po 340 Kč za akcii.
 Závody na Žižkově byly zreorganizovány a rozšířeny.
 V letech 1922 a 1923 utrpěla společnost značné ztráty, převážně poklesem cen zásob. Za rok 1923 byla ztráta ve výši 2 002 658 Kč a na valné hromadě ze dne 26.6.1924 usneseno snížení akciového kapitálu na pokrytí ztráty ze 4 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Snížení kapitálu provedeno v prosinci 1924 stažením poloviny všech akcií a při této příležitosti provedeno znovu zvýšení kapitálu na 4 000 000 Kč.
 Začátkem roku 1948 byla společnost znárodněna.
 J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1931-1932.
   
   
Avers :

Akcie PAPIROGRAFIE spojené továrny průmyslu papírového a grafického v Praze 1925, 250 Kč

   
.
Revers :

---

   .
.
.
.