ZPĚT

 Papírenský průmysl (továrny na papír, celulózu a dřevovinu, obchod s papírem)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Akciová společnost pro průmysl papírenský Olšany (Papier-Industrie-Aktiengesellschaft Olleschau), akcie
- Akciová společnost spojených továren na papír, cellulosu a dřevovinu "PRAŽSKÝ LABSKÝ MLÝN" (Vereinigte Papier,- Zellulose- und Holzstoff-Fabriken der "Prager Elbemühl A.G."), akcie
- AKTINOFOT akciová společnost v Praze ("AKTINOFOT" Aktiengesellschaft in Prag), akcie
- Česko-Krumlovské továrny na strojní papír Hynek Spiro a synové, akciová společnost (Böhmisch-Krumauer Maschinenpapier-Fabriken Ignaz Spiro & Söhne, Aktiengesellschaft), akcie, 10x 1 000 Kč
- Česko-Krumlovské továrny na strojní papír Hynek Spiro a synové, akciová společnost (Böhmisch-Krumauer Maschinenpapier-Fabriken Ignaz Spiro & Söhne, Aktiengesellschaft), akcie, 25x 1 000 Kč
- Heinrichsthaler Papierfabrik Aktiengesellschaft (Jindřichovská papírna akciová společnost), akcie, 100 RM, 1941
- Heinrichsthaler Papierfabrik Aktiengesellschaft (Jindřichovská papírna akciová společnost), akcie, 1 000 RM, 1941
- Heinrichsthaler Papierfabrik Aktiengesellschaft (Jindřichovská papírna akciová společnost), akcie, 1 000 RM, 1942
- J. Riemer akc. spol. velkoobchod papírem a tovární sklad (J. Riemer A. G. Papiergrosshandlung und Fabriken-Niederlage), akcie
  - Papierfabriken Pötschmühle-Steyrermühl Aktiengesellschaft (Papírny Pečkovský mlýn - Štyrský mlýn akciová společnost), akcie, 100 RM
- Papierfabriken Pötschmühle-Steyrermühl Aktiengesellschaft (Papírny Pečkovský mlýn - Štyrský mlýn akciová společnost), akcie, 1 000 RM
- PAPIROGRAFIE, spojené továrny průmyslu papírového a grafického, akciová společnost v Praze (PAPIROGRAFIE, Vereinigte Fabriken der Papier- und graphischen Industrie Aktiengesellschaft in Prag), akcie
- Papírna akciové společnosti v Praze (Papierfabriks-Gesellschaft in Prag), akcie
- PRAŽSKÁ NEUSIEDELSKÁ, spojené továrny na papír, celulosu a dřevovinu akciová společnost ("PRAGER NEUSIEDLER" Vereinigte Papier-, Zellulose- und Holzstoff-Fabriken Aktiengesellschaft), akcie, 1x 400 Kč
- PRAŽSKÁ NEUSIEDELSKÁ, spojené továrny na papír, celulosu a dřevovinu akciová společnost ("PRAGER NEUSIEDLER" Vereinigte Papier-, Zellulose- und Holzstoff-Fabriken Aktiengesellschaft), akcie, 25x 400 Kč
- První akciová papírna u Hradce Králové (Erste Aktien-Papierfabrik bei Königgrätz), akcie
   
   
.
  Slovensko 
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - Vágvölgyi papirgyár Részvénytársaság (Waagtaler Papierfabrik Aktiengesellschaft, Povážska papierová továrňa, účastinná spoločnosť), akcie