ZPĚT

 
   
Název :  Losonci Bőrgyár
 Lučenecká garbiareň
 Lučenská garbiareň
 Lederfabrik in Lizenz
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

100

100

 Zlatých
Město :  Losonc (Lučenec)
Datum :  11.12.1846
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  Celých akcií max. 200 ks
Rozměr :  cca 441 x 370 mm
Poznámky :  ---
Historie :  Plány na založení akciové koželužny s názvem Bőrkészítő-Gyár részvényes Társaságának vznikly již v roce 1837 s uvažovaným akciovým kapitálem ve výši 2 000 Zlatých, rozděleným na 40 ks akcií po 50 Zlatých.
 Nakonec byla dne 16.9.1845 založena akciová společnost s názvem Losonci Bőrgyár, stanovy schváleny 22.12.1845.
 Akciový kapitál ustaven ve výši 20 000 Zlatých, rozdělený na 200 ks celých akcií po 100 Zlatých. Celé akcie mohly být dále rozděleny na desetiny v nominální hodnotě 10 Zlatých.
 Za dočasného předsedu správní rady byl zvolen František Kubíni (Kubinyi Ferenc, vlastnoručně podepsaný na akcii, slovenský veřejný činitel, přírodovědec a statkář).
 Stavba továrny započala v roce 1846 v Lučenci u Tuhárského potoka, v místě dnešní nemocnice a po dokončení zaměstnávala cca 20 dělníků.
 V revolučním období, přesněji ve dnech 7. a 9.8.1849 byla továrna vypálena a vyrabována, celková škoda odhadnuta na cca 31 000 Zlatých.
 V roce 1850 koželužna přestavěna a rozšířena a opět uvedena do provozu. Nově se soustředila na výrobu podrážek bot.
 Postupný úpadek společnosti nastává v roce 1852 z důvodů finančních ztrát a prohraných soudních sporů za nesplacené směnky.
 V roce 1854 koželužna definitivně ukončila výrobu (některé prameny uvádějí ukončení výroby již v roce 1851) a společnost přešla do likvidace.
   Zdroj:
     NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE 1978; Szvircsek Ferenc: A Losonci Bőrgyár (1845-1854)
     https://losoncianziksz.blogspot.com; Az egykori losonci bőrgyár, pakfong gyár és a mai kórház (2014)
   .
   .
Avers :

Akcie Losonci Bőrgyár - Lučenecká garbiareň, Lučenec 1846, 100 Zlatých

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.