ZPĚT

 
   
Název :  Akciová společnost pro průmysl kožešnický
 Aktien-Gesellschaft für Pelzindustrie
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Kč
Město :  Praha
Datum :  15.2.1937
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  5 000 ks
Rozměr :  cca 373 x 252 mm
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 21.12.1936, se sídlem v Praze a s akciovým kapitálem 5 000 000 Kč, rozděleným na 5 000 ks akcií po 1 000 Kč.
 Převzala k dalšímu provozování továrny od roku 1894 stávající Společnosti pro průmysl kožešnický, Tlustý, Knöpflmacher a spol., Julius Freund (Vereinigte Pelzindustrie-Gesellschaft, Tlustý, Knöpflmacher & Comp., Julius Freund) v Hlinsku, ve kterých vyráběla kožešinovou konfekci a zaměstnávala cca 180 pracovníků. Dále převzala filiálky v Praze, Bratislavě a Brně.
 Dne 1.1.1948 továrny znárodněny a později začleněny pod KARA, národní podnik a původní akciová společnost zanikla.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1937 a 1944.
     Průmyslový Compass 1935.
     Vyhláška ze dne 27.6.1948 o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb.
   
   
Avers :

Akcie Akciové společnosti pro průmysl kožešnický, Praha 1937, 1000 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.