ZPĚT

 
   
Název :  Brněnská továrna na obuv - All right, akciová společnost
 Brünner Schuhfabrik - All right, Aktien-Gesellschaft
 AETERNA, moravská továrna na obuv akciová společnost
 AETERNA, Mährische Schuhfabrik Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Korun
Město :  Brno
Datum :  1.2.1939
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 372 x 235 mm
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 18.9.1916, pod názvem Brněnská továrna na obuv akciová společnost (Brünner Schuhfabrik A.-G.) s akciovým kapitálem 1 000 000 K, rozděleným na 2 500 ks akcií po 400 K. Převzala, se zpětnou platností od 1.1.1916, od stejnojmenné firmy Brněnská továrna na obuv spol. s r. o. (Brünner Schuhfabrik-Gesellschaft m. b. H.) továrnu za 322 037 K a další nemovitosti za 145 000 K.
 Na mimořádné valné hromadě z 16.7.1918 schváleno zvýšení akciového kapitálu na 2 000 000 K, vydáním 2 500 ks nových akcií po 400 K.
 Na valné hromadě z 26.2.1920 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 4 000 000 Kč, emisí 5 000 ks nových akcií po 400 Kč.
 Na valné hromadě z 15.3.1921 schváleno zvýšení akciového kapitálu na 6 000 000 Kč, vydáním 5 000 ks nových akcií po 400 Kč.
 Na mimořádné valné hromadě z 9.5.1921 usneseno další zvýšení akciového kapitálu na 10 000 000 Kč, vydáním 10 000 ks nových akcií po 400 Kč.
 Na začátku 30. let společnost provozovala filiálky (prodejny): Ústí nad Labem, Bratislava, Brno, Most, Jablonec nad Nisou, Hodonín, Karlovy Vary, Košice, Moravská Ostrava, Olomouc, Plzeň, Praha, Prostějov, Liberec, Teplice-Šanov, Opava, Trnava a Vídeň (později zrušena). Zaměstnávala cca 800 - 1 000 pracovníků.
 Vzhledem k nastalé všeobecné hospodářské a odbytové krizi, vykázala společnost za rok 1932 finanční ztrátu, kterou pokryla, na základě rozhodnutí valné hromady z 20.11.1933, snížením akciového kapitálu z 10 000 000 Kč na 1 000 000 Kč, odkolkováním (snížení nominální hodnoty) akcií ze 400 Kč na 40 Kč a zároveň sloučením akcií v poměru 10:1.
 Na valné hromadě z 12.10.1934 usneseno další snížení akciového kapitálu na 100 000 Kč, odkolkováním (snížení nominální hodnoty) akcií ze 400 Kč na 40 Kč a zároveň sloučením akcií v poměru 10:1.
 V témže roce schválena fúze, od roku 1931 stávající firmou All right, továrna na obuv spol. s r. o. v Brno-Třebíč (All right, Schuhfabrik-Gesellschaft m. b. H.) s kmenovým kapitálem 800 000 Kč, čímž získána továrna v Třebíči.
 Při této příležitosti změněn název společnosti na Brněnská továrna na obuv - All right, akciová společnost (Brünner Schuhfabrik - All right, Aktien-Gesellschaft).
 V roce 1935 přenesena výroba do Třebíče a tovární budova v Brně, včetně části inventáře, odprodána společnosti VIKTORIA, akciová společnost pro gumový průmysl v Brně.
 Za rok 1934 vykázán čistý zisk ve výši 18 142 Kč, který použit na pokrytí ztrát z minulých let.
 Na valné hromadě z 26.2.1937 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 500 000 Kč, emisí 1 000 ks nových akcií po 400 Kč.
 Dne 10.6.1943 se na valné hromadě rozhodlo o změně názvu společnosti na AETERNA, moravská továrna na obuv akciová společnost (AETERNA, Mährische Schuhfabrik Aktiengesellschaft), viz červené razítko na akcii.
 V roce 1944 došlo k dalšímu zvýšení akciového kapitálu, které provedeno na vrub rezervního fondu a akcionářům byly vydány zdarma akcie, tzv. gratis-akcie, viz černé razítko na akcii.
 V květnu 1945 dosazena národní správa, v prosinci 1945 továrny znárodněny a začleněny pod DEKVA, továrny na ušně a obuv, národní podnik a původní akciová společnost zlikvidována.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1921, 1927, 1934, 1937 a 1944
     Ing. Václav Obdržálek: Znárodněný průmysl v Československu, roč. I. 1947.
   
   
Avers :

Akcie Brněnská továrna na obuv - All right, Brno 1939, 400 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.