ZPĚT

 
   
Název :  BAA a.s. ve Zlíně (BAA AG.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

10 x

3 000

30 000

 K - Zvýšeno na 5 500 K (55 000 K), 1.9.1941
Město :  Zlín
Datum :  28.6.1940
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---