ZPĚT

 
   
Název :  BOSKIN, Česká akciová společnost průmyslu kožního (Boskin, böhmische AG für Lederindustrie)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

25 x

350

8 750

 K  
Město :  Praha
Datum :  17.7.1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---