ZPĚT

Obuvnický a kožedělný průmysl (kožešnictví, koželužny, továrny na ušně, atd.)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Akciová společnost brněnské továrny na ušně dříve Maxm. Grünfeld (Aktiengesellschaft der Brünner Lederfabrik vorm. Maxm. Grünfeld), akcie
- Aktiengesellschaft vormals k. k. priv. Münchengrätzer Schuhfabrik Franz und Ernst Kompert (Akciová společnost dříve c. k. priv. Mnichovohradišťská továrna na obuv Frant. a Arnošt Kompert), akcie
- BAŤA a.s. (BAŤA AG.), akcie, 10x 3 000 K (30 000 K)
- BAŤA a.s. (BAŤA AG.), akcie, 1 000x 3 000 K (3 000 000 K)
  - BOSKIN Česká akciová společnost průmyslu kožního (BOSKIN böhmische Aktiengesellschaft für Lederindustrie), akcie, 1x 350 K
- BOSKIN Česká akciová společnost průmyslu kožního (BOSKIN böhmische Aktiengesellschaft für Lederindustrie), akcie, 25x 350 K (8 750 K)
- BOSKIN Česká akciová společnost průmyslu kožního (BOSKIN böhmische Aktiengesellschaft für Lederindustrie), akcie, 100x 350 K (35 000 K)
  - Jihlavská továrna na obuv, akciová společnost (Iglauer Schuhfabrik, Aktiengesellschaft), akcie
  - LEONA Schuhfabrik A. G. (LEONA továrna na obuv akc. spol.), akcie, 1918
- LEONA Schuhfabrik A. G. (LEONA továrna na obuv akc. spol.), akcie, 1920
- Navara a.s. se sídlem v Praze (Navara AG. mit dem Sitze in Prag), akcie
- PILSENA akciová společnost na úpravu a barvení kožešin v Plzni (PILSENA Rauhwaren-Zurichterei und Färberei-Aktiengesellschaft in Pilsen), akcie
  - Spojené koželužské závody A. & J. Nejedlý v Kuklenách akciová společnost (Vereinigte Lederwerke A. u. J. Nejedly in Kuklen Aktiengesellschaft), akcie
- Továrna na kůže Plunder & Pollak akc. spol. (Lederwerke Plunder & Pollak Akt.-Ges.), akcie, 1x 200 Kč
  - Továrna na kůže Plunder & Pollak akc. spol. (Lederwerke Plunder & Pollak Akt.-Ges.), akcie, 50x 200 Kč (10 000 Kč)
   
   Podílové listy:
  - Moravské kožní družstvo řezníků a uzenářů zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Brně-Židenicích (Mährische Häute Genossenschaft der Fleischer und Selcher registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Brünn-Schimitz), podílový list
   
   
.
  Slovensko 
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - Veľkobošianská továrna na kože úč. spoločnost, predtým Adolf Schmitt a spol. (Nagy-Bossanyer Lederfabriks-Aktiengesellschaft, vormals Adolf Schmitt & Co.), akcie
.
.
.
.