ZPĚT

 
   
Název :  APOLLO rafineria minerálnych olejov účastinárska spoločnos
 APOLLO Mineralöl-Raffinerie Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

100x

200

20 000

 Ks  
Město :  Bratislava
Datum :  10.4.1943
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

Akcie, APOLLO rafineria minerálnych olejov, Bratislava 1943, 20000 Ks

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.