ZPĚT

 
   
Název :  APOLLO rafineria minerálnych olejov účastinárska spoločnos
 APOLLO Mineralöl-Raffinerie Aktien-Gesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

25x

200

5 000

 Ks  
Město :  Bratislava
Datum :  15.4.1940
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

Akcie, APOLLO rafineria minerálnych olejov, Bratislava 1940, 5000 Ks

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.