ZPĚT

 
   
Název :  Pražská akciová společnost pro průmysl olejářský v Praze (Prager Oelindustrie Aktiengesellschaft in Prag)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

25x

400

10 000

 Kč
Město :  Praha
Datum :  15.8.1921
Emise :  I. emise
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  357 x 223 mm
Poznámky :  Společnost založena v roce 1921 převzala provoz továren a podniků k výrobě a zpracování rostlinných olejů, chemicko-tukových výrobků, nákup surovin a prodej výrobků. 
 V roce 1944 došlo ke sloučení se společností SANA, továrna na margarin a poživatiny akc. spol., dříve Karel Werfel v Hloubětíně.
   
   
Avers :

   
Revers :

---

   
.
.
.