ZPĚT

Energetický průmysl (elektrárny, plynárny, výroba technických plynů, vodárny)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Českomoravská plynárenská a elektrotechnická akciová společnost (Böhmisch-mährische Gas- und Elektrizitäts- Aktiengesellschaft), akcie
- Mährisch-Ostrauer Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft (Moravsko-Ostravská elektrářská akciová společnost), zkratka MOEL, akcie
  - Moravsko-Ostravská elektrářská akciová společnost (Mährisch-Ostrauer Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft), zkratka MOEL, akcie
- Moravsko-slezské elektrárny, akciová společnost (Mährisch-Schlesische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka MSE, akcie, 1920, I. emise
  - Moravsko-slezské elektrárny, akciová společnost (Mährisch-Schlesische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka MSE, akcie, 1920, II. emise
- Moravsko-slezské elektrárny, akciová společnost (Mährisch-Schlesische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka MSE, akcie, 1922, III. emise
- Moravsko-slezské elektrárny, akciová společnost (Mährisch-Schlesische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka MSE, akcie, 400 Kč, 1931, IV. emise
- Moravsko-slezské elektrárny, akciová společnost (Mährisch-Schlesische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka MSE, akcie, 10 000 Kč, 1931, IV. emise
  - Moravsko-slezské elektrárny, akciová společnost (Mährisch-Schlesische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka MSE, akcie, 1936, V. emise
- Morchensterner Wassergas-Gesellschaft (Smržovská společnost pro vodní plyn), akcie
- Nordböhmische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft (Severočeské elektrárny akciová společnost), zkratka NEW, akcie
- Severočeské elektrárny akciová společnost (Nordböhmische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), akcie
- Východočeská elektrárna akciová společnost (Elektrizitätswerke Ostböhmen Aktiengesellschaft), zkratka VČE, kmenová akcie, 1924
- Východočeská elektrárna akciová společnost (Elektrizitätswerke Ostböhmen Aktiengesellschaft), zkratka VČE, kmenová akcie, 1928
- Východomoravské elektrárny, akciová společnost (Ostmährische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka VME, akcie, 1x 500 K
- Východomoravské elektrárny, akciová společnost (Ostmährische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka VME, akcie, 5x 500 K
- Východomoravské elektrárny, akciová společnost (Ostmährische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka VME, akcie, 10x 500 K
- Východomoravské elektrárny, akciová společnost (Ostmährische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka VME, akcie, 25x 500 K
- Východomoravské elektrárny, akciová společnost (Ostmährische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka VME, akcie, 100x 500 K
- Východomoravské elektrárny, akciová společnost (Ostmährische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka VME, akcie, 1 000x 500 K
- Západomoravské elektrárny, akciová společnost (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka ZME, akcie, 1922, I. série
- Západomoravské elektrárny, akciová společnost (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka ZME, akcie, 1931, II. série, 200 Kč
- Západomoravské elektrárny, akciová společnost (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka ZME, akcie, 1931, II. série, 5 000 Kč
   
 Podílové listy:
- Družstevní závody v Dražicích n. J. zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Genossenschaftbetriebe in Draschitz a. Iser eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Elektrárenský svaz středolabských okresů, společnost s obmezeným ručením, podílový list, 1917
- Elektrárenský svaz středolabských okresů, společnost s r. o., podílový list, 1926
.
.
.
Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Účastinárska spoločnosť k zužitkovaniu plynov pre priemysel (Aktiengesellschaft zur Verwertung von Industriegasen, Ipari Gázokat Értékesítő Részvénytársaság), akcie
.
.
.
  Podkarpatská Rus
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Ungvölgyi Villamosművek Részvénytársasága (Ungthaler Electricitätswerke Actien-Gesellschaft, Užhorodská elektrářská akciová společnost), akcie, Lit. A
- Ungvölgyi Villamosművek Részvénytársasága (Ungthaler Electricitätswerke Actien-Gesellschaft, Užhorodská elektrářská akciová společnost), akcie, Lit. B
  - Kárpáti Villamosművek R. T. Ungvárott (Karpatská elektrárna akc. spol., Užhorod), akcie, 1x 35 Pengö
  - Kárpáti Villamosművek R. T. Ungvárott (Karpatská elektrárna akc. spol., Užhorod), akcie, 100x 35 Pengö