ZPĚT

 
   
Název :  Drevársky účastinný spolok
 Holz-Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

500

500

 Kč  
Město :  Bratislava
Datum :  11.10.1919
Emise :  I. - Zakladatelská emise.
Série :  ---
Náklad :  20 000 ks
Rozměr :  cca 299 x 209 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 11.10.1919, se sídlem v Bratislavě a s akciovým kapitálem 10 000 000 K, rozděleným na 20 000 akcií po 500 Korunách. Provozovala pily: Gašparovo, Mýto pod Ďumbierom, Kubická, Prievidza, Nemecké Pravno (Nitrianske Pravno), Žilina, Dolný Kubín a Ráztočno. Zaměstnávala cca 500 pracovníků.
 Na mimořádné valné hromadě z 23.3.1920 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 20 000 000 Kč. V březnu 1920 vydáno 10 000 ks nových akcií a v říjnu téhož roku dalších 10 000 ks nových akcií po 500 Kč.
 Vzhledem k vysokým ztrátám schválena na valné hromadě ze 17.11.1923 sanace společnosti a to snížením akciového kapitálu na 600 000 Kč odkolkováním (snížení nominální hodnoty) akcií a sloučením akcií v poměru 1:10. Zároveň došlo k navýšení akciového kapitálu na 6 000 000 Kč, vydáním 27 000 ks nových akcií po 200 Kč, které nabídnuty akcionářům v poměru 1:9 a v kurzu 220 Kč.
 Od roku 1926 utrpěla společnost další ztráty a následně přešla do likvidace.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1921 a 1927.
   
   
Avers :

Účastina Drevársky účastinný spolok v Bratislave, 1919, 500 Kč

   .
.
Vnitřní strana - dvojlist :

Aktie Holz-Aktiengesellschaft in Pressburg, 1919, 500 Kč

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.