ZPĚT

Dřevo - nábytek
   
  Čechy a Morava
- Československá dřevařská akc. spol., akcie
- DIAS, dřevařská internacionální akc. spol. v Praze, akcie
  - FENETRA akciová společnost pro zpracování dřeva (FENETRA Holzverarbeitungs-Aktiengesellschaft, FENETRA société anonyme de manufakture de bois), akcie
  - Jihlavská továrna pian, akc. spol. (Iglauer Klavierfabrik AG. in Iglau), akcie
- Pražská akciová společnost pro průmysl dřevařský v Praze (Prager Holzindustrie-AG in Prag), akcie
- Spojené U-P závody akc. spol. Brno (Vereinigte U- P Werke AG. Brünn), akcie
   
   
   
Slovensko
- Drevársky účastinný spolok v Bratislave, akcie
.
.
.
  Podkarpatská Rus
  - Viski Fatermelö Rt. (Vyškovské dřevozpracující závody akc. spol.), akcie, 1x 14 Pengö
  - Viski Fatermelö Rt. (Vyškovské dřevozpracující závody akc. spol.), akcie, 10x 14 Pengö