ZPĚT

 
   
Název :  Spojené U-P závody, akciová společnost Brno
 Vereinigte U-P Werke, Aktiengesellschaft Brünn
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Brno
Datum :  31.12.1930
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  ---
Rozměr :  cca 235 x 350 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

Akcie Spojené U-P závody, akciová společnost Brno 1930, 200 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.