ZPĚT

 
   
Název :  FENETRA akciová společnost pro zpracování dřeva
 FENETRA Holzverarbeitungs-Aktiengesellschaft
 FENETRA société anonyme de manufakture de bois
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  1.1.1923
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  8 750 ks
Rozměr :  cca 376 x 259 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena za účasti České průmyslové banky, dne 8.5.1922, se sídlem v Praze-Karlíně a s akciovým kapitálem 3 500 000 Kč, rozděleným na 8 750 kusů akcií po 400 Kč.
 V Podštejně postavila velkou truhlárnu, spojenou s nádražím železniční vlečkou a vybavenou nejmodernějším strojním zařízením.
 Na valné hromadě z 18.6.1924 schváleno snížení akciového kapitálu na 1 750 000 Kč odkolkováním akcií ze 400 Kč na 200 Kč (snížení nominální hodnoty každé akcie) a následným zvýšením akciového kapitálu na 2 500 000 Kč, vydáním 3 750 kusů nových akcií po 200 Kč. Snížení akciového kapitálu použito ke krytí ztráty, která dosáhla v roce 1924 výše 1 751 713 Kč.
 Na valné hromadě z 3.11.1927 odsouhlasena likvidace společnosti, která byla ukončena prodejem nemovitostí.
 Prodej nemovitostí zahájen koncem roku 1929.
   Zdroj:
     Finanční ročenka Compass 1926 a 1930.
   
   
Avers :

Akcie FENETRA akciová společnost pro zpracování dřeva, Praha 1923, 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
Další dokumenty :

Stanovy společnosti FENETRA akciová společnost pro zpracování dřeva (.pdf, cca 120 kB)

..
..
.
.
.